Gheorghe IANCU, Rolul Autorităţii Electorale Permanente în organizarea alegerilor

Pentru primul tip de organizare a fost înfiinţată Autoritatea Electorală Permanentă, care este o instituţie administrativă autonomă cu personalitate juridică şi competenţă generală, care asigură aplicarea unitară, între două perioade electorale, a dispoziţiilor legale privind organizarea si desfăşurarea alegerilor sau a altor consultări cu caracter naţional şi local, în care scop are o serie de atribuţii specifice. Conducerea Autorităţii Electorale Permanente este unipersonală şi este asigurată de un preşedinte, ajutat de doi vicepreşedinţi. Autoritatea Electorală Permanentă are autonomie bugetară, regulamentară şi administrativă (organizatorică).

Unele dispoziţii ale Legii nr. 373/2004 (art. 26-29), care privesc organizarea si funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente sunt criticabile. Aceste dispoziţii legale se referă la: includerea în compunerea Biroului Electoral Central a preşedintelui şi vicepreşedinţilor Autorităţii Electorale Permanente; lipsa continuităţii instituţionale între perioadele de alegeri; contrasemnarea hotărârilor şi a instrucţiunilor emise de Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, de către vicepreşedinţi. De asemenea, şi alte dispoziţii ale Legii nr. 373/2004 şi ale Legii nr. 370/2004 sunt criticabile, pentru diferite argumente. Ca urmare, de lege ferenda se propun o serie de modificări şi completări ale acestor legi.

 

Alte intervenţii de la acest eveniment:

Ioan MURARU, Alegerile şi corpul electoral

Alegerile constituie procedeul prin care poporul, deţinătorul suveranităţii naţionale îşi desemnează autorităţile reprezentative: Camera Deputaţilor, Senatul, Preşedintele României, primarii, consiliile locale. Ele trebuie să fie libere, periodice şi corecte.

Andrei MURARU, Privire critică asupra unor reglementări electorale

Articolul supune examinării două aspecte ale unor reglementări electorale.

Karoly BENKE, Contenciosul alegerilor prezidenţiale

Se aduce în prim plan importanţa rolului Curţii Constituţionale în cadrul procesului de alegere a Preşedintelui României.

Ştefan DEACONU, Finanţarea campaniei electorale

Sunt prezentate diferitele tipuri de finanţare a campaniei electorale în unele state europene cu o democraţie consolidată, precum şi o analiză a legislaţiei în domeniul finanţării campaniei electorale din România.

Liviu POPESCU, Natura juridică a birourilor electorale

În materie electorală şi referendară, birourile electorale sunt autorităţi administrative temporare, cu atribuţii jurisdicţionale.

Mihai EREMIA, Structuri constituţionale reflectate prin mass media

Presa reprezintă pentru societatea contemporană o fortă care îşi găseşte legitimitatea în societatea civilă.

Gheorghe IANCU, Rolul Autorităţii Electorale Permanente în organizarea alegerilor

Potrivit Legii nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi a Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României în sistemul nostru electoral organizarea alegerilor este realizată atât între două perioade electorale cât şi în perioada electorală.

Documents attaches
Abonnez- vous a l'infolettre